Privacybescherming

Het verheugt ons dat u onze websites bezoekt en danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf en onze diensten. De bescherming van uw privésfeer bij uw bezoek aan onze webpagina's vinden wij belangrijk.

Geanonimiseerde gegevens

U kunt onze websites in principe bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij komen alleen de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites die u bij ons bezoekt, te weten. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geanalyseerd. Als individuele gebruiker blijft u daarbij echter anoniem.

Informatie over opgeslagen gegevens

Op uw verzoeken delen wij u conform het toepasselijke recht mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons opgeslagen zijn.

Gebruik van cookies

Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat informatie op de harde schijf van uw computer wordt geslagen. Deze informatie heeft de vorm van een “cookie” of een vergelijkbaar bestandstype en helpt ons om ons internetaanbod aan te passen aan uw individuele behoeften. Cookies maken het mogelijk uw computer te identificeren; de individuele gebruiker blijft daarbij anoniem. Wanneer u de opslag van cookies op uw lokale harde schijf wilt vermijden, dient u de functies van uw internetbrowser te gebruiken om de cookies te deactiveren of te verwijderen of om eerst een waarschuwing te laten afgeven, voordat cookies geïnstalleerd worden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie en uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en worden daarop opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de website-exploitant en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te kunnen verlenen. Bovendien zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden de data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van de cookies door een daarop gerichte instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de bovenstaande beschreven manieren en voor de genoemde doeleinden.

Bestelling catalogus

Door het invullen en verzenden van het formulier “Catalogus bestellen” verklaart u zich akkoord dat wij de catalogus naar het genoemde adres mogelijk verzenden. Bovendien mogen de contactgegevens voor de verzending van brochures en productinformatie worden doorgegeven aan CABINET-dealers.

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en verzamelen op deze website daarom geen gegevens die tot u als persoon te herleiden zijn (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), tenzij u deze gegevens vrijwillig aan ons ter beschikking stelt, bijv. door het invullen van formulieren en het inzenden van e-mails. Dergelijke gegevens worden door ons voor de relevante doeleinden en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften gebruikt. Een verdergaand gebruik van de data vindt uitsluitend plaats met uw uitdrukkelijke toestemming die u met het oog op de toekomst op elk gewenst moment kunt herroepen.

Uw persoonlijke gegevens worden daarbij altijd vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft verleend of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. U heeft te allen tijde het recht geïnformeerd te worden over de over u opgeslagen gegevens en om evt. correctie of verwijdering te verlangen. Neem hiervoor contact op met: info@remove-this.cabinet.de.

Veiligheidsaanwijzing

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies en misbruik te beschermen. Uw gegevens worden in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor onze websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor externe links.